สินค้าล่าสุด

สินค้ามาใหม่ล่าสุด

Smart Callcenter

ระบบโทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์สำหรับธุรกิจเริ่มต้น

SBC Session Border Controller

ปกป้องระบบโทรศัพท์ในองค์กรของท่านให้ปลอดภัย
Headset Callcenter for IP Phone
ชุดหูฟังไมค์โครโฟนคอลเซ็นเตอร์สำหรับใช้งานกับโทรศัพท์ไอพีโฟนทุกรุ่น จะมีชุดต่อ Connection หลายรูปแบบ
ซึ่งโทรศัพท์ไอพีโฟนแต่ละรุ่นจะมีการต่อสายใช้งานไม่เหมือนกันในบางรุ่นบางยี่ห้อ ลูกค้ากรุณาสอบถามจากทางผู้ขายทุกครั้ง
BLOGS & NEWS

เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์

ประโยชน์ข้อดีของคู่สายแบบ SIP Trunk

ประโยชน์ข้อดีของคู่สายแบบ SIP Trunk   1. SIP Trunk ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และรองรับอนาคตมากกว่า 2. ค่าบริการค่าติดตั้งแรกเข้าและค่าบริการรายเดือนที่ถูกลงเมื่อเทียบกับ E1 ปกติ 3. ในอนาคตคู่สายแบบ E1 จะค่อยๆ หมดไป เพราะผู้ให้บริการทุกรายได้เปลี่ยนมาให้บริการแบบ SIP Trunk แทน เพราะคู่สายแบบ E1 จะมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าบริการ และต้องใช้งานกับอุปกรณ์จำพวก Card Telephony หรือ Voice Gateway ที่มีราคาค่อนข้างสูงมาก 4. SIP Trunk สามารถเชื่อมต่อตรงเข้า IPPBX หรือ Server Callcenter ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ Card Telephony หรือ Voice Gateway ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน Hardware 5. SIP Trunk สามารถใช้งานกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบเดิมรุ่นเก่าๆ ที่ยังใช้ Card โทรศัพท์แบบ E1 หรือคู่สาย Analog เดิมได้ โดยใช้งานผ่าน Voice Gateway 6. SIP Trunk มีความยืดหยุ่น สามารถปรับลด เพิ่มจำนวนคู่สายได้ตามความต้องการ โดยยังคงใช้งานผ่านเลขหมายเดิม เพียง 1 เลขหมาย 7. SIP Trunk สามารถใช้งานได้หลากหลาย และไม่จำกัดว่าจะต้องใช้งานในที่ที่เดียวกัน สะดวกในการเคลื่อนย้ายสำนักงานไปได้ทุกที่ที่มี Internet และยังคงสามารถใช้เลขหมายเดิมได้  
READ MORE
 

EMS , ส่งด่วน 4 ชั่วโมง

 

Support 020169999

 

ราคาส่งสำหรับตัวแทนจำหน่าย

X