สอบถามข้อมูลได้ที่


บริษัท ไอที เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
406/39 ถนนเลียบคลองสอง  แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม.  10510
TEL : 020169999, 02-4026148-49, Fax: 02-4026148 กด 7
HOTLINE : 0646463535, 0616169652, 0893059189
Email : [email protected]  , [email protected]

IT TELECOM SOLUTION CO.,LTD.
406/39 Liabkhlongsong Rd.
Bangchun, Klongsarmwa,
Bangkok 10510 Thailand.
TEL : +6620169999, +6624026148-49, Fax: +662-4026148 กด 7
HOTLINE :+66646463535, 66616169652, 66893059189
Email : [email protected]  , [email protected]

บริษัท ไอที เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
189/217 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
TEL : 0616169652 , 020169999
HOTLINE : 0893001669, 0616169652, 0893059189
Email : [email protected]