IPPBX PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ บริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Network

IPPBX PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ บริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Network

IP-PBX (Internet Protocol – Private Branch Exchange)         IPPBX เป็นบริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Network ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog (PABX) โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบตู้สาขา IP-PBX สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับตู้สาขาแบบเก่า แต่ IP-PBX มีฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกัน โดยใช้หมายเลขภายใน (Extensions Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่นๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย รวมไปถึงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR(Interactive Voice Response) หรือ Auto-Attendant ผู้ใช้เพียงแค่มีอุปกรณ์สำหรับใช้งาน VoIP เช่น IP phone หรือ Internet Phone Adapter หรือ ATA (analog telephone adapter) โดยทำการเชื่อมต่อ กับระบบ CloudCallcenterThailand ผ่านวงจร IP Network หรือวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้

Telvoix IP-PBX Features

-IP PBX Basic Function ฟังก์ชั่นโทรศัพท์พื้นฐาน -IVR ระบบตอบรับ ,VRU ระบบบันทึกการสนทนา ทั้งโทรเข้าและโทรออก -MissCall to Email ระบบแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับส่งเข้า Email อัตโนมัติ -Call Flow Management สามารถจัดการสายเรียกเข้าแยกแต่ละเลขหมาย แต่ละบริการออกจากกันได้ -Time Group Management สามารถจัดการช่วงเวลาทำการ นอกเวลาทำการ ให้ทำงานแตกต่างกันได้ -Voicemail STD. ระบบฝากข้อความเสียงส่งเข้าเมลล์ นอกเวลาทำการหรือกรณีไม่ได้รับสายได้ -Voice Meeting Room ระบบห้องประชุมเสียงสนทนาได้หลายสาย -Tele Auto Outbound ระบบโทรออกและกระจายสายอัตโนมัติ -Report Of CallCenter รายงานมาตรฐานการรับสาย รายงาน CDR โทรออก -Realtime Monitor Agent for Supervisor ระบบแสดงผลการทำงานแบบ Realtime -Coaching On Call , Spy on Call ดักฟังและแทรกสายสนทนากับ Agent ได้ -รายงานสถิติโดยรวมทั้งแบบ Realtime + Historical Report -เชื่อมสาขาโทรหากันฟรีทั่วโลกผ่านอินเตอร์เน็ต

Call Features

– มีระบบประชุมสาย – มีระบบ Voicemail – รองรับ video-phones – มีระบบ follow-me – มีระบบ ring groups – มีระบบ ประกาศเสียง ( paging and intercom) – ตั้งการใช้งานตามเวลาที่กำหนดได้ (Time conditions) – มีระบบ Call parking – มีระบบ Callback – มีระบบ call queues – รองรับ Protocal SIP and IAX – Voicemail-to-Email functionality – มีระบบ IVR ตอบรับอัตโนมัติ – รองรับ analog interfaces ( FXS/FXO) – รองรับ digital interfaces (E1/T1/J1) ผ่าน protocols PRI/BRI/R2 – มีระบบกรองเสียงหรือลดเสียงก้อง ( echo cancelleration) – รองรับการเช่ื่อมต่อ แบบ Multiple SIP trunk และอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมี Mode Agent Login สำหรับ Callcenter ที่ต้องการมาตรฐานรายงานสำหรับ SLA Callcenter และยังรอบรับการ Customize Report ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Report Advance Services

-Reports Break รายงานการทำงาน การพักสายของเจ้าหน้าที่ แต่ละประเภท -Calls Detail รายงานการรับสาย + บันทึกการสนทนาแต่ละสาย -Calls per hour รายงานการรับสายรายชั่วโมง ของแต่ละกลุ่ม -Calls per Agent รายงานจำนวนสายที่รับได้ของ Agent แต่ละคนแต่ละกลุ่ม เวลาเฉลี่ยที่รับสาย เวลาที่คุยสายนานที่สุด -Hold Time ระยะเวลาที่ลูกค้ารอสาย เป็นแบบช่วงเวลา 0-10 วินาที ,11-20 วินาที 21-30 วินาทีเป็นต้น แยกตามแต่ละกลุ่ม -Login Logout รายงานการเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาการ Login เข้าทำงานในระบบ เวลารับสายของแต่ละช่วงเวลา Login -Ingoing Calls Success รายงานแยกแต่ละกลุ่ม จำนวนสายที่รับได้สำเร็จ จำนวนสายที่ไม่ได้รับ ระยะเวลารอสายรวม จำนวนสายที่เข้ามาทั้งหมด -Graphic Calls per hour รายงานจำนวนสายแต่ละชั่วโมง ของแต่ละกลุ่ม และรวมทั้งหมด -Agent Information ข้อมูล Agent รายบุคคล -Agents Monitoring ดูสถานะของเจ้าหน้าที่ของแต่ละกลุ่มแบบ Real time ว่างพร้อมรับสาย หรือพักสาย -Trunks used per hour รายงานช่องสัญญาณของเลขหมาย จำนวนสายเข้า รับสาย สายไม่ได้รับ รออยู่ในสาย -Incoming calls monitoring ตรวจสอบสถานะแบบ Real Time ของแต่ละวัน ของจำนวนสายที่เรียกเข้าแต่ละกลุ่ม -Campaign monitoring ดูสถานะ Real time ของแต่ละกลุ่ม และสถานะสายที่รอการรับสาย

นอกจากนี้ยังรองรับการ Customize Callcenter System ตามความต้องการลูกค้า
มี Mode Agent Login สำหรับ Callcenter ที่ต้องการมาตรฐานรายงานสำหรับ SLA Callcenter และยังรอบรับการ Customize Report ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ CloudCallcenter Dashboard   Agent Desktop Login Mode

รองรับการเชื่อมกับ CRM หลากหลายแบรนด์ดังมากมายเช่น Salesforce , Zendesk, freshdesk, insightly และอื่นๆอีกมากมาย


Super Save

นอกจากนี้ยังมีบริการ Cloud PBX http://www.cloudcallcenterthailand.com/index.php/cloud-pbx
Telvoix Cloud PBX ระบบเช่าใช้บริการตู้สาขาโทรศัพท์ไอพีผ่านอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน เริ่มต้น 250 บาท/เดือน กรณีไม่ต้องการบันทึกเสียงการสนทนา เริ่มต้น 100 บาท/เดือน ยิ่งใช้มากในระดับองค์กรยิ่งได้ส่วนลดมากติดต่อพนักงานขายได้ที่ 020169999 กด 1 Telvoix Cloud PBX เป็นระบบโทรศัพท์ไอพีคอลเซ็นเตอร์สำหรับกลุ่มลูกค้า Event กลุ่มลูกค้า SME กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานแบบเคลื่อนที่ โดยระบบนี้มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบระบบที่ซื้อติดตั้งทั้งระบบเช่นเดียวกัน แต่ยกระบบทั้งหมดมาให้บริการบน Cloud Internet เพื่อความสะดวกในการใช้งานและที่สำคัญที่สุดคือ
     
ประหยัดในการเริ่มต้นใช้งานโดยไม่ต้องลงทันสูง
ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท/user/เดือน ไม่จำกัดการใช้งานขั้นต่ำ โทรมาขอส่วนลดพิเศษจากพนักงานขายได้
ขยายจำนวนการใช้งานของ Agent ได้ไม่จำกัด
     
ขยายคู่สายโทรศัพท์เพื่อรองรับกับลูกค้าได้จำนวนมาก และรองรับการใช้งานได้หลายงานพร้อมกัน โดยสามารถแยกเลขหมายและระบบตอบรับต่างกันได้
เลขหมายโทรศัพท์ลูกค้าเป็นเจ้าของเลขหมายโดยตรง หมดปัญหาการอ้างสิทธิ์เลขหมายในภายหลัง
มีระบบบันทึกการสนทนา เพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้
มั่นใจกับระบบตั้งทำงานอยู่บน Datacenter ระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น CAT IDC, True IDC, Proen IDC และ CSloxinfo
มีรายงาน ตรวจสอบการใช้งานและรายงานสายที่ไม่ได้รับ Misscall สามารถตรวจสอบจากรายงาน และมีฟังก์ชั่นพิเศษที่สามารถส่งเข้า Email หรือ SMS ได้ กรณีต้องการทราบสายที่ไม่ได้รับ
รองรับการเชื่อมต่อกับ Popup CRM ทั้งของระบบและของลูกค้าเอง CRM Third Party เช่น Zendesk , Salesforce และบริการ Cloud CRM ต่างๆ ที่นิยมใช้กันทั่วโลก