สินค้าล่าสุด

สินค้ามาใหม่ล่าสุด

Smart Callcenter

ระบบโทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์สำหรับธุรกิจเริ่มต้น

SBC Session Border Controller

ปกป้องระบบโทรศัพท์ในองค์กรของท่านให้ปลอดภัย
Headset Callcenter for IP Phone
ชุดหูฟังไมค์โครโฟนคอลเซ็นเตอร์สำหรับใช้งานกับโทรศัพท์ไอพีโฟนทุกรุ่น จะมีชุดต่อ Connection หลายรูปแบบ
ซึ่งโทรศัพท์ไอพีโฟนแต่ละรุ่นจะมีการต่อสายใช้งานไม่เหมือนกันในบางรุ่นบางยี่ห้อ ลูกค้ากรุณาสอบถามจากทางผู้ขายทุกครั้ง
BLOGS & NEWS

เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์

Session Border Controller (SBC)

Session Border Controller (SBC) Sangoma Enterprise SBC Appliance   คือ อุปกรณ์ที่ป้องกันการโจมตีทาง VOIP ในแบบต่างๆ เช่น Denial of Service (DoS) ,virus, Trojan, malware, การโจมตีระบบในรูปแบบ toll fraud เป็นต้น ซึ่งในหน่วยงานหรือองค์กรบริษัทของท่านที่มีการใช้งานระบบโทรศํพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Voice over Internet Protocol (VOIP) หากมีการเชื่อมต่อไปยังภายในเพื่อติดต่อกันระหว่างสาขาหรือเชื่อมไปยังโครงข่ายคู่สายโทรศัพท์ภายนอก จากผู้ให้บริการ Provider ต่างๆ และเชื่อมต่อใช้งานกับผู้ใช้งานในองค์กรผ่าน Internet จากโครงข่ายภายนอกที่แตกต่างกัน หากมีการเชื่อมต่อในลักษณะนี้ มักจะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะถูกลักลอบการใช้งานหรือถูกโจมตีในลักษณะต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้นอุปกรณ์จำพวก Session Border Controller (SBC) จึงเข้ามาช่วยในด้านการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ ระหว่างระบบโทรศัพท์ไอพีภายในกับภายนอก เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานหรือ Policy ในการติดต่อสื่อสารให้เป็ไปตามรูปแบบที่เราสามารถกำหนดได้ให้แตกต่างจากมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอกหรือเหล่า Hacker เข้ามาในระบบ   ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ให้บริการรายใหญ่ๆ ในประเทศที่ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ไอพี ก็จะใช้อุปกรณ์ประเภท SBC ทั้งสิ้นในการให้บริการเชื่อมต่อ ซึ่ง Sangoma SBC ก็เป็น 1 ในหลายๆยี่ห้อที่นิยมใช้กัน     Session Border Controller (SBC) VoIP Protection at its Best Businesses connecting their infrastructure to a SIP Trunk, or VoIP Connection, require a Session Border
READ MORE
 

EMS , ส่งด่วน 4 ชั่วโมง

 

Support 020169999

 

ราคาส่งสำหรับตัวแทนจำหน่าย

X