ลูกค้าชำระค่าบริการโดย
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาไอที สแควร์ ชื่อบัญชี บจก. ไอที เทเลคอม โซลูชั่น เลขที่ 762-2-22631-0

หลังจากชำระค่าบริการแล้วรบกวนทางลูกค้า ส่ง Payslip หรือหลักฐานการชำระเงิน
มาที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
payment@itts.co.th, itts.payment@gmail.com
หรือส่ง Fax มาที่ 024026148-49 Auto หรือ กด 7
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 020169999, 024026148-49 กด 5 ฝ่ายบัญชีการเงิน

(***กรุณาอ่าน เงื่อนไขการชำระเงิน***)
กรุณาแจ้งการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางบริษัทในวันที่ลูกค้าชำระค่าบริการเท่านั้น
เนื่องจากระบบไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้

กรณีที่ท่านไม่แจ้งข้อมูลการชำระค่าบริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีทุกกรณี