อยากมีเลขหมาย 4 หลัก มาใช้กับธุรกิจของเรา ต้องทำอย่างไรและเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่???

อยากมีเลขหมาย 4 หลัก มาใช้กับธุรกิจของเรา ต้องทำอย่างไรและเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่???

อยากมีเลขหมาย 4 หลัก มาใช้กับธุรกิจของเรา ต้องทำอย่างไรและเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่???

ซึ่งก่อนจะทำเรื่องขอคุณจะต้องมีระบบโทรศัพท์และเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานก่อน แนะนำเป็นเบอร์โทรแบบดิจิตอล E1 PRI หรือ ปัจจุบันนิยมใช้เบอร์แบบ SIP Trunk เพื่อสะดวกในการปรับเพิ่มคู่สายได้

ในส่วนของระบบโทรศัพท์ต้องสอบถามผู้ให้บริการอย่าง www.cloudcallcenterthailand.com หรือโทรสอบถามที่ 020169999

 

ขั้นตอนการยื่นขอเลขหมายพิเศษ 4 หลัก จาก กสทช

1. ค่าขอยื่นทำเรื่องที่หน่วยงานจัดสรรเลขหมายพิเศษที่ กสทช ประมาณ 6,500 บาท

2. เตรียมเอกสารทำโปรเจคโครงการ
– โครงสร้างองค์กร
– แผนธุรกิจ ทำธุรกิจอะไร ต้องการนำไปใช้เพื่อกิจการใด  และประมาณการรายได้จากการนําเลขหมายไปใช้ประโยชน์
– แผนผังโครงสร้างระบบโทรศัพท์ที่จะนำมาใช้
ข้อมูลจัดเตรียมตามหัวข้อเอกสาร เอกสารก็จะหนาพอๆ กับเราทำวิทยานิพนนั่นละครับ

3. ส่งเอกสารให้ กสทช หลังยื่น อาจจะต้องนำมาปรับแก้ ตามความถูกต้องของเอกสารและหัวข้อต่างๆ

4. ถ้าขอสำเร็จ ต้องจ่ายรายเดือนประมาณ 10,000 บาท/เดือน กสทช จะให้จ่ายเปนรายปี 120,000 บาท แนะนำให้จ่ายเป็นรายปีเพื่อให้ผ่านฉลุย

5. ทุกเดือน/ทุกปี ต้องส่งรายงาน CDR การโทรเรียกเข้าของระบบโทรศัพท์ที่ใช้กับเลขหมายนี้ให้ กสทช

ข้อมูลตรงนี้ส่งมั่วๆ ไม่ได้นะครับ เพราะ กสทช ท่านจะไปเช็คจากค่ายผู้ให้บริการเบอร์พื้นฐานที่เราใช้กับเบอร์ 4 หลัก มาเทียบกัน

6. ทุกๆ สิ้นปีปิดงบบริษัท จะต้องนำส่งผลประกอบการธุรกิจ และต้องชำระค่าอัตราก้าวหน้าระหว่าง 0.2% -3% ของรายได้ ขึ้นยุ่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท

อัฟเดทเลขหมาย 4 หลักปัจจุบันมีเลขหมายตั้งแต่
11xx
12xx
13xx
14xx
15xx
16xx
17xx
18xx

มีใครหน่วยงาน องค์กรธุรกิจใดใช้อยู่บ้างมาดูกันตามลิ้งด้านล่างเลยครับ
https://goo.gl/LqAs5j

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กสทช 1200 โทรฟรีจ้า