ประโยชน์ข้อดีของคู่สายแบบ SIP Trunk

ประโยชน์ข้อดีของคู่สายแบบ SIP Trunk

ประโยชน์ข้อดีของคู่สายแบบ SIP Trunk

1. SIP Trunk ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และรองรับอนาคตมากกว่า

2. ค่าบริการค่าติดตั้งแรกเข้าและค่าบริการรายเดือนที่ถูกลงเมื่อเทียบกับ E1 ปกติ

3. ในอนาคตคู่สายแบบ E1 จะค่อยๆ หมดไป เพราะผู้ให้บริการทุกรายได้เปลี่ยนมาให้บริการแบบ SIP Trunk แทน

เพราะคู่สายแบบ E1 จะมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าบริการ และต้องใช้งานกับอุปกรณ์จำพวก Card Telephony หรือ Voice Gateway ที่มีราคาค่อนข้างสูงมาก

4. SIP Trunk สามารถเชื่อมต่อตรงเข้า IPPBX หรือ Server Callcenter ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ Card Telephony หรือ Voice Gateway ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน Hardware

5. SIP Trunk สามารถใช้งานกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบเดิมรุ่นเก่าๆ ที่ยังใช้ Card โทรศัพท์แบบ E1 หรือคู่สาย Analog เดิมได้ โดยใช้งานผ่าน Voice Gateway

6. SIP Trunk มีความยืดหยุ่น สามารถปรับลด เพิ่มจำนวนคู่สายได้ตามความต้องการ โดยยังคงใช้งานผ่านเลขหมายเดิม เพียง 1 เลขหมาย

7. SIP Trunk สามารถใช้งานได้หลากหลาย และไม่จำกัดว่าจะต้องใช้งานในที่ที่เดียวกัน สะดวกในการเคลื่อนย้ายสำนักงานไปได้ทุกที่ที่มี Internet และยังคงสามารถใช้เลขหมายเดิมได้